ارسال اين مطلب به دوستان

(( بروز زبان سامی در ایران دوره هخامنشیان است/ واکاوی مسایل تاریخی با ترجمه منابع آرامی )) 
خاکریز کتاب