?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - صالحی: نتوانسته‌ایم پا به پای تألیف، نقد را بازنمایی کنیم/ چرا نقد ناشر، نقد موضوع و نقد جریان نداریم | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( صالحی: نتوانسته‌ایم پا به پای تألیف، نقد را بازنمایی کنیم/ چرا نقد ناشر، نقد موضوع و نقد جریان نداریم )) 
پرونده جایزه کتاب سال