ارسال اين مطلب به دوستان

(( روایتی از پاسخ بی‌ادبانه کارمند بنیاد جانبازان به مادر جانبازی قطع نخاعی )) 
خاکریز کتاب