ارسال اين مطلب به دوستان

(( نویسندگان باید از دنیای نوجوان امروز بنویسد نه نوجوانی خودشان! )) 
در خیمه کتاب