ارسال اين مطلب به دوستان

(( مستندسازی تاریخ شفاهی چاپ در همایش چهره‌های ماندگار صنعت چاپ )) 
تحریف تاریخ