ارسال اين مطلب به دوستان

(( «اسرار و ابزار طنز‌نویسی» منتشر مي‌شود )) 
بزرگداشت حافظ
مردی که نادر بود
پرونده ویژه بزرگداشت فردوسی