ارسال اين مطلب به دوستان

(( چگونه می‌توان با کاهش ضایعات تولید کتاب هزینه را مدیریت کرد؟ )) 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران ـ 1400
تاثیر فعالیت فروشگاه کتاب آنلاین بر چرخه نشر
پرونده ویژه تحول در صنعت نشر