ارسال اين مطلب به دوستان

(( شعر هیات سهل و ممتنع است/ ضرورت آشنایی هرچه بیشتر مداحان با اشعار آیینی فاخر )) 
خاکریز کتاب