?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - اثری جدید از عماد افروغ در بازار نشر | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( اثری جدید از عماد افروغ در بازار نشر )) 
روز جهانی فلسفه
ترجمه و اهمیت پروژه‌محوری
چرایی ضعف تالیفات علوم انسانی