ارسال اين مطلب به دوستان

(( خطیبی: حواشی برهان قاطع، تنها منبع ریشه‌یابی واژگان فارسی است ))