ارسال اين مطلب به دوستان

(( تنگناها و ستیزه برای منزوی‌کردن زبان فارسی در افغانستان همواره وجود داشته است )) 
محرم 1401