ارسال اين مطلب به دوستان

(( قاسمی: استقبال از کتاب الکترونیک تأثیری در فروش کتاب کاغذی ندارد )) 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران ـ 1400
تاثیر فعالیت فروشگاه کتاب آنلاین بر چرخه نشر
پرونده ویژه تحول در صنعت نشر