ارسال اين مطلب به دوستان

(( مخاطب شعر هیات، همه اقشار هستند/ قرابت با مخاطب عام بیان شاعر آیینی را تنزل ندهد )) 
پرونده ویژه شعر فجر