ارسال اين مطلب به دوستان

(( ابایی ندارم از اینکه بگویم بچه دهاتم/ نیرویی به خانه کتاب نیاوردم؛ نه با اتوبوس نه با دوچرخه )) 
پرونده جایزه کتاب سال