?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - مطالعه جمعی تأثیر به مراتب بیشتری نسبت به مطالعه فردی دارد | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( مطالعه جمعی تأثیر به مراتب بیشتری نسبت به مطالعه فردی دارد )) 
سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران