ارسال اين مطلب به دوستان

(( فرصت‌های اقتباس فراتر از ادبیات داستانی است/ نویسندگان و کارگردانان ایرانی با دنیای یکدیگر بیگانه‌اند ))



 
در خیمه کتاب