ارسال اين مطلب به دوستان

(( کتابخانه سیار خودرویی در رفسنجان دائر می‌شود/ کمبود فضای مطالعاتی در استان کرمان )) 
در خیمه کتاب