ارسال اين مطلب به دوستان

(( الزام دستگاه‌های دولتی برای اختصاص یک درصد از اعتبارات به حوزه قرآن و فرهنگ )) 
در خیمه کتاب