ارسال اين مطلب به دوستان

(( تحلیل انتقادی استعاره‌‌ها در گفتمان‌‌ها و ایدئولوژی‌ها )) 
آینه نشر ایران بهار 1401