ارسال اين مطلب به دوستان

(( فردید یک فیلسوفِ شش‌دانگ بود )) 
ترجمه و اهمیت پروژه‌محوری
چرایی ضعف تالیفات علوم انسانی
ارج‌نامه علامه جعفری