ارسال اين مطلب به دوستان

(( فردید یک فیلسوفِ شش‌دانگ بود )) 
آینه نشر ایران بهار 1401