ارسال اين مطلب به دوستان

(( پراکندگی تحقیقات در تاریخ فرهنگی آسیب‌زاست/ تاریخ شفاهی را چه کسانی سفارش می‌دهند؟ )) 
تحریف تاریخ ایران معاصر