ارسال اين مطلب به دوستان

(( اشعار شهریار عامل تعمیق دوستی مردم ایران و جمهوری آذربایجان )) 
در خیمه کتاب