ارسال اين مطلب به دوستان

(( طنز سیاسی ـ اجتماعی روسی از انقلاب اکتبر تاکنون/ ماهیت و طبع طنز روسی، مهربانانه است )) 
آینه نشر ایران بهار 1401