ارسال اين مطلب به دوستان

(( ایده‌های اقتباسی در کشوها بایگانی می‌شوند/ بزرگ‌ترین آثار ادبیات فارسی از روابط بینامتنی قدرت گرفته‌اند )) 
پرونده ویژه شعر فجر