ارسال اين مطلب به دوستان

(( شهریار از زبان حسین منزوی )) 
در خیمه کتاب