ارسال اين مطلب به دوستان

(( بی طرفی مدنظر اثبات‌گرایان (پوزیتیویست‌ها) در پژوهش‌های تاریخی چندان امکان تحقق ندارد )) 
خاکریز کتاب