ارسال اين مطلب به دوستان

(( معاونان «اداری و مالی» و «برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات» نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور منصوب شدند )) 
پرونده جایزه کتاب سال