ارسال اين مطلب به دوستان

(( سالی رونی ترجمه اسرائیلی کتابش را به دلایل سیاسی نپذیرفت ))