ارسال اين مطلب به دوستان

(( پرهیز از کارهای نمایشی و توجه به جریان‌سازی وظیفه وزارت فرهنگ است )) 
در خیمه کتاب