ارسال اين مطلب به دوستان

(( مجموعه شعر گروس عبدالملکیان پرفروش شد/ «پذیرفتن» از «بیشعوری» و «در ستایش بطالت» پیشی گرفت )) 
پرونده جایزه کتاب سال