ارسال اين مطلب به دوستان

(( مسجدی چوبی در طبیعت بکر اتیوپی/نهادی مقدس که منادی گفت‌وگوست )) 
در خیمه کتاب