ارسال اين مطلب به دوستان

(( جای خالی برخی نهاد‌ها در هفته کتاب )) 
پرونده ویژه تحول در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب
ضرورت تشکیل اتحادیه سراسری نشر