ارسال اين مطلب به دوستان

(( مسندی متکی به نقل‌های دست اول از منابع حدیثی و رجالی و تاریخی )) 
ترجمه و اهمیت پروژه‌محوری
چرایی ضعف تالیفات علوم انسانی
ارج‌نامه علامه جعفری