ارسال اين مطلب به دوستان

(( اكبر ثبوت: «تاریخ طبری» و «ایران در زمان ساسانیان» وضعیت زرتشتی‌ها و نومسلمانان را تشریح می‌کنند )) 
نمایشگاه کتاب 1402