خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 4 اسفند 1394 ساعت 14:56 https://www.ibna.ir/fa/book/233545/تاثیر-جدال-سنت-مدرنیسم-صنایع-دستی-کتابی-قلم-ابوالقاسم-دادور -------------------------------------------------- عنوان : تاثیر جدال سنت و مدرنیسم بر صنایع دستی در کتابی به قلم ابوالقاسم دادور -------------------------------------------------- «جستاری در سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی» نوشته دکتر ابوالقاسم دادور با همکاری نازنین قریب‌پور شهریاری و فرناز عرب‌نیا از سوی انتشارات دانشگاه الزهرا منتشر شد. متن : به گزارشخبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)،جستاری در سنت و مدرنیسم و تأثیر آن بر صنایع دستی نوشته دکتر ابوالقاسم دادور، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، با همکاری نازنین قریب پور شهریاری و فرناز عرب نیا، روانه کتابفروشی ها شد. در این کتاب مباحث جدلی میان سنت و مدرنیسم و تأثیر آن بر مهم ترین وجه از هنرهای ایرانی یعنی صنایع دستی، بررسی شده است. کتاب هشت فصل دارد که عناوین آن به ترتیب عبارتند: سنت، مدرنیسم، تعامل سنت و مدرنیسم، تعارض سنت و مدرنیسم، پست مدرنیسم، ورود مدرنیسم به ایران، صنایع دستی و جایگاه آن در ایران و صنایع دستی معاصر در ایران. مفهوم سنت در لغت، سنت در تعالیم اسلامی، سنت در عرف متفکران، هنر سنتی، هنر و هنرمند سنتی، برداشت از سنت، بازگشت به سنت و سیاست های فرهنگی و اقتصادی در جامعه سنتی عمده مباحث مطرح شده در فصل نخست کتاب است. همچنین مباحث مطرح شده در فصل دوم کتاب نیز به این شرح است: واژه و مفهوم مدرن، مدرنیسم، مدرنیته، دستاوردهای مدرنیته، مدرنیته و جوامع و هنر مدرن. نویسندگان در فصل سوم کتاب نیز مباحثی چون جامعه سنتی و جامعه مدرن، پیشرفت در دنیای صنعتی و شاخصه های مدرنیته و سنت را مطرح کرده اند. تقابل دیدگاه های سنتی و مدرن، انسان در جوامع سنتی و مدرن، مدرنیته در جوامع توسعه نیافته و نشانه هایی از مدرنیته عناوین سرفصل های فصل چهارم کتاب و واژه و مفهوم پست مدرن، تاریخچه پیدایش پست مدرن، ویژگی های پست مدرن و هنر و سنت در پست مدرنیسم نیز عناوین سرفصل های فصل پنجم کتاب است. نویسندگان در فصل ششم کتاب نیز این مباحث را مطرح کرده اند: ایران از صفویه تا امروز، حکومت پهلوی، توسعه صنعتی در ایران، رویارویی سنت و تجدد در ایران، نقاشی قهوه خانه، سال های شکل گیری مدرنیسم، اصالت و هویت هنر ایرانی، مکتب سقاخانه و دوران پس از انقلاب اسلامی. صنایع دستی و ویژگی های آن، صنایع دستی ایران، تنوع صنایع دستی در ایران، نقش صنایع دستی در بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی، سنت و تقدس در صنایع دستی و هویت در صنایع دستی ایران نیز عمده مباحث مطرح شده در فصل هفتم کتاب است. در نهایت فصل هشتم کتاب نیز شامل این مباحث است: تحول در صنایع دستی، بازتولید صنایع دستی، مشکلات صنایع دستی و راهکارهای آن، سنت و مدرنیسم و بازتاب آن در صنایع دستی، تأثیر تکنولوژی بر صنایع دستی و نقش آموزش در صنایع دستی. برای به سرانجام رسیدن این کتاب، با چندی چند از صاحب نظران و اندیشمندان معاصر ایران در حوزه هنر از جمله محمدرضا ریخته گران، حبیب الله آیت اللهی، کامران افشار مهاجر، عباس اکبری و مهدی مکی نژاد گفت وگو شده است. نقش زن در آثار هنری دوره ساسانیان (با همکاری روشنک نشاط)، هم بودی دین و هنر در ایران باستان (با همکاری مهتاب برازنده)، جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان (با همکاری مهتاب مبینی)، پای پوش های ایرانی (با همکاری لیلا پورکاظمی)،مطالعه تطبیقی نقش و نماد عقاب در مجسمه ها، فلزات و منسوجات ایران، یونان، مصر و روم باستان،مطالعه تطبیقی نقوش برجسته هخامنشی و ساسانی در ایران (با همکاری عادله غربی) و درآمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستان نام شماری دیگر از کتاب های منتشر شده دادور است. جستاری در سنت و مدرنیسم و تأثیر آن بر صنایع دستی نوشته دکتر ابوالقاسم دادور، نازنین قریب پور شهریاری و فرناز عرب نیا با شمارگان هزار نسخه، 510 صفحه و بهای 30 هزار تومان، از سوی انتشارات دانشگاه الزهرا منتشر شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این کتاب به نشانی زیر مراجعه کنید: