خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 1 آبان 1400 ساعت 12:00 https://www.ibna.ir/fa/gallery/312646/1/غرفه-ملی-جمهوری-اسلامی-ایران-درنمایشگاه-بین-المللی-کتاب-فرانکفورت -------------------------------------------------- عنوان : غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران درنمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت -------------------------------------------------- گزارش تصویری پیش رو، نماهایی است از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران و غرفه ملی ما در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 2021. متن