خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 27 شهريور 1399 ساعت 11:50 https://www.ibna.ir/fa/film/295862/دعوت-خواندن-کتاب-خط-تماس-نوشته-محمدرضا-بایرامی -------------------------------------------------- عنوان : دعوت به خواندن کتاب «خط تماس» نوشته محمدرضا بایرامی -------------------------------------------------- دعوت به خواندن کتاب «خط تماس» نوشته محمدرضا بایرامی از انتشارات شهید کاظمی. متن :