خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 9 مرداد 1401 ساعت 15:27 https://www.ibna.ir/fa/gallery/324599/3/نشست-داستان-نویسی-محوریت-معصومین-ع -------------------------------------------------- عنوان : نشست داستان نویسی با محوریت معصومین(ع) -------------------------------------------------- نشست داستان نویسی با محوریت معصومین(ع) با حضور محمدرضا شرفی خبوشان و صادق کرمیار در سرای اهل قلم مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، برگزار شد. متن