خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 27 شهريور 1400 ساعت 13:00 https://www.ibna.ir/fa/tolidi/310927/درمانگاه-فلسفه-تأسیس -------------------------------------------------- عنوان : درمانگاه فلسفه تأسیس شد -------------------------------------------------- کتاب «درمانگاه فلسفه» با عنوان فرعی «درس زندگی از زبان فیلسوفان بزرگ» نوشته لورنس دویلرز با ترجمه سامان شهرکی منتشر شد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) تفکر و بینش فلاسفه برای اغلبِ خوانندگان دورازدسترس و زیاده تخصصی محسوب میشود، ولی در کتاب درمانگاه فلسفه محقق و کارشناس فلسفه دکارتی، لورنس دویلرز، زبان پیچیده را از مفاهیم فلسفی دور ساخته و خردمندی های ارزشمند برجسته ترین فیلسوفان را به مفاهیم قابل درک برای خواننده امروزی ترجمه کرده است. دویلرز به طرز ماهرانه ای روشن می کند که فلسفه تنها روی کاغذ معنا نمی یابد، بلکه می تواند به طور عملی به داشتن یک زندگی خوب و پربار بینجامد. درمانگاه فلسفه به خصوص برای آن دسته از شیفتگان فلسفه مناسب است که علاقه ای به خواندن متون تخصصی و سنگین ندارند. این کتاب، حکمت حقیقی مشهورترین فلاسفه، از سقراط تا کانت و دکارت را دربرمی گیرد. درمانگاه فلسفه در هفت بخش کلی مفاهیم فلسفی را به روشنی بیان می کند و با خواندن آن متوجه می شوید که چرا به کارگیری فلسفه در عمل منجر به داشتن یک زندگی کاملتر خواهد شد. این کتاب دوازهمین کتابی است که نشر خزه در قالب مجموعه ای با عنوان پیاده روی با فلسفه منتشر می کند. درمانگاه فلسفه در۲۰۰ صفحه و با بهای ۶۰ هزار تومان به چاپ رسیده است.