خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 31 شهريور 1400 ساعت 17:00 https://www.ibna.ir/fa/book/310476/سه-راوی-نسل-روشن -------------------------------------------------- عنوان : سه راوی از «نسل روشن» -------------------------------------------------- «خاطرات این سه نفر»، داستانی‌ست بلند از میلاد تشکری که انتشارات نسل روشن به میان خوانندگان و خواهندگان رمان ایرانی آورده است. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)،دختر جوانی که در اثر زلزله خانواده خود را از دست می دهد، به همراه مادربزرگ خود به تهران می رود. او بر حسب عادت خاطرات و همه اتفاقات گذشته و جاری زندگی خود را در دفتر خاطراتش می نویسد. این دفتر به شکل اتفاقی بین شوهر و دوستش دست به دست می شود تا اینکه در فصل سوم کتاب بسیاری از اتفاقات پنهان آشکار می شود و داستان به نقطه اوج خود می رسد. در این کتاب نویسنده از زبان سه شخصیت اصلی، داستان را روایت می کند. بخش نخست توسط یک راوی غیرهمجنس روایت می شود. شخصیت سمیه (راوی اول شخص) اشراف کاملی بر وقایع دارد. این آگاهی گسترده سبب اطناب همراه با تکرار در روایت شده است. مخاطب بیان احساسات راوی را در خط به خط داستان شاهد است. روایت دوم مربوط به شخصیت سهراب است. سهراب در فقدان خانواده و ازدست دادن پدر و مادرش با خواهرش سمانه تنها و سرگشته می ماند. در روایت سمیه و سهراب بسیاری از اتفاقاتی که بعد از اسارت سهراب در جنگ برایش پیش آمده، رویارویی او با سمیر و تردیدهای قابل تأمل در تصمیم گیرهای این شخصیت با پرداخت و تصویرسازی های بکر از جنگ و اسارت صحنه های داستانی پرکششی برای خوانندگان می آفریند. راوی روایت سوم سمیر است. به نظر نگارنده این فصل بیشتر از دو فصل دیگر به ساختار داستانی نزدیک و از خاطره گویی صرف فاصله گرفته است. نویسنده شخصیتی را خلق کرده که برخلاف دو شخصیت دیگر از ویژگی های مطلق سیاه و سفید برخوردار نیست. شخصیت خاکستری سمیر باعث همذات پنداری خواننده با او می شود. سمیر پسری است که از دوران کودکی مورد اذیت و آزار واقع شده است. مادر سمیر زمانی که با مردان دیگر ارتباط دارد، پارچه سیاهی را روی صورت او می اندازد. سمیر هم دیگر پارچه سیاه را از روی صورتش برنمی دارد. او به سبب این تعدی و ظلم رواشده توسط مادر و اجتماع نقاب بر چهره می زند تا سیاهی ها و پلشتی های محیط خود را نبیند. وقتی از خانه هم فرار می کند، از سوی اجتماع مورد تحقیر و آزار قرار می گیرد و نقاب سیاه خود را از چهره برنمی دارد. آمدن سمیه به تهران و آشنایی او با دو شخصیت دیگر (سهراب و سمیر) نقطۀ عطف زندگی آنهاست. آسیب هایی که سمیر از جامعه دیده به تدریج روح و روان او را تخریب و از خشم لبریز می کند. او درصدد انتقام از اجتماع و آدم های پیرامون خود است. وقتی با شخصیت هایی روبه رو می شود که آنها را در وضعیت کنونی خود مقصر می داند، دست به واکنش می زند. نکته قابل توجه در روایت سمیر استفاده نویسنده از اتفاقات تاریخی در روند اوج و فرود شخصیت اوست. نویسنده حرکت شخصیت خود را با وقوع این اتفاقات پیش برده است. این نکته ویژگی هنری است که نویسنده توانسته از تاریخ کارکرد بگیرد و بستری را هم راستا با وجوه شخصیت خود فراهم کند. جهان داستانی شخصیت سمیر با این شاخصه ها متمایز از دو روایت دیگر است. نوشتن خاطرات برای سه شخصیت کتاب راهی برای تسکین و رهایی از مشکلات متعدد است. آنها با نوشتن اتفاقات زندگی خود سعی می کنند به یک آرامش روحی و ساختن زندگی تازه ای برسند. در پایان کتاب خاطرات این سه نفر راوی دیگری به اسم فرهاد -که فرزند سمیه و سهراب است- وارد داستان می شود. با توجه به اینکه نویسنده در صدد است روایت خود را در کتاب بعد ادامه دهد، انتخاب راوی ای (فرهاد) که مانند پدر و مادر خود دوران کودکی سختی را گذرانده؛ و همچون مادرش دچار بیماری صرع است، می تواند داستان متفاوتی را در بر داشته باشد. کتابی که می تواند ظرفیت و کارکردی متفاوت با کتاب کنونی داشته و خواننده را بیشتر با یک جهان داستانی روبه رو کند.