خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 18 بهمن 1399 ساعت 10:40 https://www.ibna.ir/fa/film/302475/معرفی-کتاب-پاریس-ببینید -------------------------------------------------- عنوان : معرفی کتاب«پاریس پاریس»/ ببینید -------------------------------------------------- سعید تشکری، نویسنده ، کتاب «پاریس پاریس» (انتشارات کتاب نیستان) را به مخاطبان ایبنا معرفی می کند. متن :