خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 12 مرداد 1401 ساعت 16:27 https://www.ibna.ir/fa/gallery/324750/3/گزارش-تصویری-نقد-بررسی-کتاب-داستان-بریده -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری «نقد و بررسی کتاب داستان بریده بریده» -------------------------------------------------- نقد و بررسی کتاب داستان بریده بریده با حضور محسن عطاالله منتقد ادبی، زهره اهوارکی ویراستار و علیرضا نظری خرم نویسنده کتاب، در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. متن