خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 3 تير 1390 ساعت 10:14 https://www.ibna.ir/fa/naghli/108606/فرهنگ-زبان-گیلگمش-90-سال-چاپ -------------------------------------------------- عنوان : فرهنگ زبان گیلگمش پس از 90 سال چاپ شد -------------------------------------------------- پژوهشگران دانشگاه شیکاگو پس از 90 سال پژوهش سرانجام توانستند فرهنگ لغت ساکنان عراق در روزگار باستان را تدوین کنند. متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) به نقل ازباب نیوز، این زبان منقرض شده اما نوشته هایی از آن بر الواح گلی به جای مانده است که زبان سرگان، پادشاه بزرگ اکدی در هزاره سوم پیش از میلاد، بود. همچنيناین همان زبانی است که قوانین حمورابی در 1700 پیش از میلاد به آن زبان نوشته شدهو نیز زبان اسطوره گیلگمش است که نخستین اثر ادبی جهان به حساب می آید. گیلگمش پنجمین شاه اوروک و پسر لوگالباندا بود کهحدود ۲۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در یک دوره ۱۲۵ ساله بر سومریان حکمرانی میکرد. نبوکد نصر (بخت النصر) نیز به همین زبان سخن می گفت. این فرهنگ لغت در 21 جلد تنظیم و تدوین شده است.