خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 15 بهمن 1398 ساعت 13:25 https://www.ibna.ir/fa/shortint/286861/تاخیر-اهدای-جوایز-شایستگان-تقدیر-کتاب-سال-بی-توجهی-تخصیص-بودجه -------------------------------------------------- معاون اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛ عنوان : تاخیر در اهدای جوایز شایستگان تقدیر کتاب سال و بی‌توجهی در تخصیص بودجه -------------------------------------------------- احمد سالک با انتقاد از بی‌توجهی در تخصیص بودجه فرهنگی به‌ویژه بودجه حوزه کتاب گفت: حوزه فرهنگ در سال 1398 کمترین بودجه را داشت؛ یعنی 1/8درصد بودجه کل که این میزان تخصیص، یعنی هیچ. متن : حجت الاسلام احمد سالک، معاون اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره مشکلات تامین بودجه رویداد های فرهنگی؛ به ویژه جایزه کتاب سال بیان کرد: کدام نهاد باید به تامین بودجه فرهنگی اقدام کند؟ دولت باید بودجه حوزه فرهنگ و به ویژه کتاب را به عنوان حوزه ای که در همه مسائل فرهنگی نقش زیربنایی دارد تامین کند. وی با انتقاد از عملکرد دولت در تدوین و ارائه لایحه بودجه و تعیین بودجه فرهنگی، افزود: حوزه فرهنگ کمترین بودجه سال 1398 را داشت؛ شش دهم بودجه عمومی و یک هشتم بودجه کل به بخش فرهنگ اختصاص پیدا کرده بود که این میزان تخصیص، یعنی هیچ. این در حالی است که در بسیاری از کشور ها بالغ بر 3/5درصد بودجه برای حوزه فرهنگ بودجه پیش بینی می شود. به گفته وی، آثار بی توجهی به تخصیص بودجه در تامین جوایز شایستگاه تقدیر رویداد های مختلف؛ از جمله جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نمود پیدا می کند. سالک گفت: تا وقتی شایستگان تقدیر جایزه کتاب سال به عنوان اعضای جامعه نخبگانی مورد توجه قرار نگیرند، به وضعیت توسعه کتاب خوانی در سطح عموم جامعه کمتر توجه خواهد شد. معاون اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان بودجه فرهنگی سال آتی افزود: درباره بودجه سال 99 پیش بینی می کنیم در سطح بودجه سال 1398 باشد و یا حتی کمتر؛ اما در هر صورت باید منتظر بود تا بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی و نتیجه مشخص شود.