?> ?>خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 5 مرداد 1387 ساعت 13:35 https://www.ibna.ir/fa/tolidi/23374/ماساژ-مي-تواند-جايگزين-دارو-شود -------------------------------------------------- نويسنده كتاب «ماساژ درماني باليني»: عنوان : ماساژ مي‌تواند جايگزين دارو شود -------------------------------------------------- نويسنده كتاب«ماساژ درماني باليني» گفت: ماساژ دادن فقط براي رفع خستگي نيست؛ بلكه با اين روش مي‌توان سيستم‌هاي عصبي بدن را فعال و در برخي موارد اثرات آن را جايگزين تاثيرات دارويي در بدن كرد.\ متن : دكتر منصور گلپايگاني كه اخيرا نگارش كتاب ماساژ درماني باليني را بهپايان رسانده است، در گفت وگو با خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) افزود: با ماساژ درماني مي توان بسياري از دردها را كاهش داد و در برخي از نقاط بدن، باعث تحريك سيستم هاي عصبي و در نتيجه واكنش نشان دادن بدن شد. لذا در برخي موارد، ماساژ درماني مي تواند همان تاثيرات دارويي را در بدن داشته باشد. وي كه پيش از اين كتاب پنج دقيقه ماساژ روزانه را به رشته تحرير درآورده است، درباره اثر جديدش با عنوان كتاب ماساژ درماني باليني گفت: اين كتاب از جمله آثار تخصصي است و افرادي كه دوره مقدماتي ماساژ درماني را طي كرده و كتاب هايش را خوانده اند، مي توانند از آن بهره ببرند. دكتر گلپايگاني با اشاره به اين كه اين كتاب مطلقاً نقش درماني دارد، افزود: من در كتاب پنج دقيقه ماساژ روزانه و همچنين كلاس هاي تئوري و عملي، مقدمات ماساژ درماني را بيان كرده ام و افرادي كه اين مقدمه را گذرانده اند، مي توانند از كتاب جديد من نيز استفاده كنند. استاديار دانشگاه اراك ادامه داد:امروزه جزوه هايي دركلاس هايماساژ درماني به شركت كنندگان ارائه مي شود كه اميدوارم زمينه تبديل آن ها به كتاب فراهم شود تا مباني ماساژ درماني در سطح وسيع تري آموزش داده شود. وي بخشي از كتاب ماساژ درماني باليني را براساس منابعي از انتشارات هيومن كنتيكس (از سرشناس ترين نشرهاي جهان) به زبان فارسي برگردانده و آموخته ها و تجربيات خود را در طول زمان تدريس در دانشگاه هاي مختلفنيز در آن گنجانده است. اصول ماساژ درماني باليني درباره سلامتي و تاثير آن بر ساختار و كاركرد عضلات، تكنيك هاي مربوطه، راهنمايي هايي براي معاينه و لمس در ماساژ درماني از جمله موضوعات محوري اين كتابو رويكرد اصلي آن كتاب، درمان است. اين كتاب،مرحله صفحه بندي راطي مي كندو احتمالاچاپ اول آن تا مهر ماه سال جاي در شمارگان 3000 نسخه و حدود 450 صفحه از سوي نشر بامداد كتاب منتشر خواهد شد.