خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 25 شهريور 1400 ساعت 10:55 https://www.ibna.ir/fa/naghli/310853/اسناد-خسارات-متفقین-ایران-دوره-اشغال -------------------------------------------------- در سندنامه آرشیو ملی ایران منتشر شد عنوان : اسناد خسارات متفقین به ایران در دوره اشغال -------------------------------------------------- آرشیو ملی ایران (سازمان اسناد و کتابخانه ملی) در هشتادمین سالگرد اشغال ایران توسط نیروهای متفقین در شهریور 1320، اسنادی از خسارات وارده به کشور در دوره حضور قوای متفقین منتشر کرده است. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، آرشیو ملی ایران (سازمان اسناد و کتابخانه ملی) در هشتادمین سالگرد اشغال ایران توسط نیروهای متفقین در شهریور 1320، اسنادی از خسارات وارده به کشور در دوره حضور قوای متفقین و تلاش دولت انگلیس برای سانسور اخبار جنگ و پیگرد مظنونان مخالف نیروهای خارجی منتشر کرده است. یکی از اسناد مهمی که منتشر شده مکاتبه وزیر مختار انگلیس با نخست وزیر ایران درباره عدم رضایت از سانسور مطالب مربوط به متفقین در مطبوعات داخل کشور است که در نهایت به تقاضای او برای ارسال کلیه اخبار مربوط به جنگ به اداره سانسور انگلیس قبل از انتشار آن ها منجر می شود. اما در نهایت در شهریور 1324 قسمت سانسور منحل و سانسور نامه ها توسط متفقین ملغی می شود. سندنامه ۱۷ اسناد خسارات متفقین به ایران در دوره اشغال