خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 10 اسفند 1397 ساعت 14:28 https://www.ibna.ir/fa/naghli/272594/فراخوان-مقاله-هفتمین-همایش-دانشگاهی-ادبیات-کودک -------------------------------------------------- عنوان : فراخوان مقاله هفتمین همایش دانشگاهی ادبیات کودک -------------------------------------------------- هفتمین همایش دانشگاهی ادبیات کودک، تازه‌های نقد و نظریه‌ ادبیات کودک و نوجوان فراخوان داد. متن : به گززارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، هفتمین همایش دانشگاهی ادبیات کودک، تازه‌های نقد و نظریه‌ ادبیات کودک و نوجوان فراخوان ارسال مقاله داد.  برگزارکننده این همایش مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز با همکاری معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در فراخوان این همایش که اردیبهشت 1398 در دانشگاه شیراز برگزار می‌شود، آمده است:    :«مرکز مطالعات ادبیات کودک هفتمین همایش دانشگاهی خود را با هدف ارائه‌ تازه‌ترین بحث‌ها در قلمرو نقد و نظریه‌ ادبیات کودک برگزارمی‌کند. از همه­ استادان، پژوهشگران، منتقدان و دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دعوت‌ می‌شود با فرستادن چکیده‌ پژوهش‌های خویش به دبیرخانه‌ی همایش و شرکت در این همایش زمینه را برای شکل‌گیری تازه‌ترین بحث‌ها در قلمرو اعلام‌شده فراهم‌آورند. موضوع‌های پیشنهادی به شرحی است که در پی می‌آید اما طبیعتاً محدود به این موارد نیست و شورای علمی همایش از هر بحث تازه‌ دیگر نیز استقبال‌می‌کند: در حوزه‌ بحث‌های موضوعی و محتوایی: سوژگی (subjectivity)، دورَگِگی (hybridity)، دیگرانگی، کودک‌زدایی، گفت‌وگومندی و چندصدایی، توانمندسازی، ایدئولوژی، جنسیت، چندفرهنگی، آرمان‌شهر و دُژآرمان‌شهر (یوتوپیا و دیستوپیا)، بازتاب بدن، بازنمایی سنت، مدرنیزم و پسامدرنیزم در ادبیات کودکان و نوجوانان در حوزه‌ی رویکردها: کودک‌گرایی و بزرگ‌سال‌گرایی، استعماری و نواستعماری، زیست‌بوم‌گرایی، بررسی‌های فرهنگی و اجتماعی، بررسی‌های تطبیقی، ساخت‌زدایی، زن‌محوری، بررسی‌های ایدئولوژیک، بررسی‌های مخاطب‌محور در حوزه‌ی زیبایی‌شناسی: زیبایی‌شناسی کتاب‌های تصویری: برهمکنش متن و تصویر در کتاب‌های تصویری، پرامتن‌های کتاب‌های تصویری، شخصیت‌پردازی، زمان، مکان و حرکت در کتاب‌های تصویری، تمرکززدایی در کتاب‌های تصویری، رمان‌های گرافیکی، بینامتنیت در کتاب‌های تصویری، نظریه‌ مستقل کتاب‌های تصویری زیبایی‌شناسی رمان نوجوان: تفاوت‌های رمان نوجوان با دَستان‌های کودکان (children’s fictions)، تفاوت‌های رمان نوجوان با رمان در جریان عمده‌ی ادبی، بینامتنیت در رمان نوجوان زیبایی‌شناسی شعر کودک و نوجوان در حوزه‌ی مخاطب‌شناسی: تازه‌ترین بحث‌ها در روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و فلسفه‌ی کودکی و نوجوانی و تلویحات آن برای نقد و نظریه‌ ادبیات کودک و نوجوان، تحولات معنای کودکی و نوجوانی در عصر تحول رسانه و ارتباط آن با نقد و نظریه‌ ادبیات کودک در حوزه‌ بازنگاری، بازنویسی و بازآفرینی: تازه‌ترین بحث‌ها در زمینه‌ی بازنویسی و بازآفرینی به‌طور کلی، تازه‌ترین بحث‌ها در زمینه‌ی آثار بازنگاری (کتاب‌های تصویری بازنوشته و بازآفریده) چند توضیح: ضروری است مقاله‌ها و بحث‌های نظری با تحلیل نمونه‌های مشخص ادبی همراه باشند. مقاله‌هایی که به آثار خارجی می‌پردازند به شرطی بررسی‌می‌شوند که تطبیقی باشند و نمونه‌ی ایرانی نیز در بررسی خود داشته‌باشند. چکیده‌ها حداکثر در 400 واژه، دربردارنده‌ی هدف، ضرورت، پرسش‌ها، روش و اشاره‌ای کوتاه به پیشینه باشد. در پایانِ چکیده، کلیدواژگان (حداکثر پنج واژه)، و در عنوان وابستگی نویسنده (نویسندگان) مقاله و نشانی الکترونیک نویسنده‌ اصلی آورده‌شود. خواهشمند است رزومه‌ کوتاه محققان (حداکثر یک صفحه) نیز پیوست چکیده باشد. زمان‌بندي فرستادن چكيده و اصل مقاله‌ها:          آخرين زمان براي فرستادن چكيده‌ي مقاله‌ها: 29/12/97          زمان دريافت پاسخ هيأت علمي همايش در مورد چكيده‌ها: 18/1/98 همه‌ چکیده‌های پذیرفته‌شده در مجموعه‌ چکیده‌‌های مقاله‌های همایش به‌چاپ‌می‌رسند. ‌همچنین مقاله‌هایی که بتوانند شاخص­‌های لازم علمی‌پژوهشی را داشته باشند در ویژه­نامه‌ نقد و نظریه‌ی ادبیات کودک در مجله‌ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک داوری و چاپ خواهندشد.   نشانی الکترونیک همایش: koodak@rose.shirazu.ac.ir تلفن دبیرخانه همایش: 07132283080»