خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 14 مهر 1400 ساعت 17:27 https://www.ibna.ir/fa/naghli/311815/انتشار-فراخوان-ارسال-کتاب-های-آموزشی-تربیتی -------------------------------------------------- عنوان : انتشار فراخوان «ارسال کتاب‌های آموزشی و تربیتی» -------------------------------------------------- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، فراخوان «ارسال کتاب‌های آموزشی و تربیتی» را منتشر کرد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، فراخوان ارسال کتاب های آموزشی و تربیتی از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، با هدف معرفی کتاب های مناسب و استاندارد منتشر شد. این فراخوان ویژه کتاب های کمک درسی، کمک آموزشی، کودکان استثنائی و داستان است و مخاطبان گروه سنی 0 تا 6 سال، همچنین دانش آموز، معلم، مدیر، مربی، والدین، هنرجو، هنرآموز، دانشجو، معلم و کارشناس را شامل می شود. ناشران برای ارسال کتاب می توانند به نشانی الکترونیکی samanketab.roshd.ir مراجعه کنند.