خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 24 اسفند 1398 ساعت 10:05 https://www.ibna.ir/fa/film/288235/مشارکت-سیمین-چایچی-پویش-تندرست-باش-ایران -------------------------------------------------- عنوان : مشارکت سیمین چایچی در پویش#تندرست-باش-ای-ایران -------------------------------------------------- متن :