خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 4 بهمن 1400 ساعت 13:06 https://www.ibna.ir/fa/book/317619/انتشار-مجموعه-سکه-های-ساسانی-موزه-بانک-ملی-سکه-هایی-هخامنشیان-دوران-اسلامی -------------------------------------------------- کتاب مجموعه پیروزان منتشر شد عنوان : انتشار مجموعه سکه‌های ساسانی موزه بانک ملی/ سکه‌هایی از هخامنشیان تا دوران اسلامی -------------------------------------------------- کتاب مجموعه سکه‌های ساسانی موزه بانک ملی معروف به مجموعه پیروزان به کوشش داریوش اکبرزاده و نیکولاوس شیندل با همیاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری چاپ و منتشر شد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)،  داریوش اکبرزاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: این مجموعه در اواخر دهه پنجاه خورشیدی توسط بانک ملی ایران خریداری شده است.  او با بیان‌اینکه شماری از سکه‌های این مجموعه، در مقطعی کوتاه در ساختمان سردار اسعد به‌عنوان موزه سکه، به نمایش گذاشته شد و با تعطیلی موزه این مجموعه به‌درستی مورد حفاطت قرار گرفت تصریح‌ کرد: مجموعه سکه‌های موزه بانک ملی اندکی بالغ بر ده هزار سکه از دوره هخامنشی تا به دوران اسلامی است.  اکبر‌زاده افزود: در این مجموعه، شماری ارزشمند از سکه‌های ساسانی بالغ بر ۱2۰۰ سکه نگهداری می‌شود. عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، گفت: با توجه به محدودیت زمانی تهیه کاتالوگ جلد اول، در گام نخست ثبت، پاکسازی، عکاسی، استخراج داده‌ها، آماده‌سازی کاتالوگ دو زبانه انگلیسی- فارسی ۳۱۲ سکه مورد توجه بوده است.  او افزود: در این کاتالوگ دو زبانه، اطلاعاتی ارزشمند از پیشینه ساختمان موزه، معماری آن وچگونگی تبدیل ساختمان سردار اسعد به موزه و سرگذشت مجموعه سکه آمده است.  اکبر‌زاده با بیان‌اینکه وجود دینارها (سکه‌های زر) در این مجموعه همچون دینار خاص خسرو پرویز بر اهمیت آن افزوده خاطرنشان‌کرد: وجود شمار قابل توجهی از سکه اردشیر سوم در تقابل با دیگر مجموعه‌های چاپی شناخته شده، این مجموعه را متمایز کرده است. عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در پایان تصریح‌کرد: آزمایشات xrf این مجموعه توسط کارشناس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری صورت گرفته اس